disclaimer

Disclaimer Lichtstudio Kwadraat bv 

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, maar te verwijderen van de computer en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Alle meningen en feiten, opgenomen in dit bericht inclusief bijlagen, zijn, tenzij expliciet vermeld, enkel de mening van de schrijver ervan en niet noodzakelijkerwijs de meningen van de organisatie. Op aanbiedingen door, opdrachten aan en overeenkomsten met  LichtStudio Kwadraat BV inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door LichtStudio Kwadraat BV zijn de algemene voorwaarden van LichtStudio Kwadraat BV toepasselijk. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Brabant onder nummer 18071481.

The information contained in this message may be confidential and is intended to be exclusively for the addressee. Should you receive this message unintentionally, please do not use the contents herein and notify the sender immediately by return e-mail. All opinions and facts expressed in this message, including attachments, unless otherwise stated, are solely the opinion of the writer and do not necessarily represent the opinions of the organisation. The general terms and conditions of LichtStudio Kwadraat BV apply to all offers made by, all assignments given to and all agreements made with LichtStudio Kwadraat BV, regarding the performance of services and supplies by LichtStudio Kwadraat BV. The general terms and conditions are registered at the Chamber of Commerce for Midden-Brabant under number 18071481. 

Lichtstudio Kwadraat bv
Lage Ham 50a
5102 AD  DONGEN
Nederland
tel: +31 162 371444
fax: +31 162 371448
info@ls2.nl
www.ls2.nl 

SquareLight
www.squarelight.nl